இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

ஞாயிறு, 7 மே, 2023

சேரன் செங்குட்டுவன்- Ceran cenkuttuvan- By மு. இராகவையங்கார்

  • Genre: Historical,Education
  • Total pages: 364
  • PDF Size: 854 KB
  • Author: மு. இராகவையங்கார்

Description

சேரன் - செங்குட்டுவனைப்பற்றி முன்னூல்களிற் கண்ட விலையங்களை, நவீன முறையில் ஆராய்ந்து ஒரு சரித்திரமாகத் தொகுத்தெழுத வேண்டும் என்பது எனது நெடுநாளவா ஆகும். இச்சேரனை நான் எடுத்துக் கொண்டதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு. முதலாவது - பண்டைத் தமிழ்வேந்த கண்னே இவன் பெருமை பெற்றவன் என்பதுடன், ஏனைத் தமிழரசரினும் இவன் வரலாறு சிறிது அதிகமாகவும் காணப்பட்டது.

மு. இராகவையங்கார்- சேரன் செங்குட்டுவன்

தொடர்பில் இருங்கள்

📧 tamilfreebooks@gmail.com

எங்களைப் பற்றி

நீங்கள் tamilfreebooks.com ஐ நாங்கள் மூன்று நண்பர்களுடன் இணைந்து ஆரம்பித்தோம். இது எங்களின் ஆர்வத்தின் காரணமாக சிறிய அளவு முயற்சி செய்து ஆரம்பித்தோம். இது முழுவதும் லாப நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கவில்லை இது எங்கள் சமூகத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆழமாக நம்புகின்றோம். நன்றி❤️