இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

சனி, 4 ஜூன், 2022

Learn GNU/Linux In Tamil PDF Books- தமிழ் PDF புத்தகங்களில் GNU/Linux

  • Genre: Education
  • Total pages: 251
  • PDF Size: 7 Mb

  • Total pages: 246
  • PDF Size: 7 Mb


Description

This book is about a computer operating system and a lot of software. GNU/Linux is a computer operating system family that is regarded to be extremely fast. Linus Torvalds published the operating system for the first time on September 17, 1991. You can read this book if you want to utilize the GNU/Linux operating system and require any knowledge. Because you will find all information about GNU/Linux in your mother tongue in this book.

Learn GNU/Linux In Tamil PDF Books- தமிழ் PDF புத்தகங்களில் GNU/Linux

தொடர்பில் இருங்கள்

📧 tamilfreebooks@gmail.com

எங்களைப் பற்றி

நீங்கள் tamilfreebooks.com ஐ நாங்கள் மூன்று நண்பர்களுடன் இணைந்து ஆரம்பித்தோம். இது எங்களின் ஆர்வத்தின் காரணமாக சிறிய அளவு முயற்சி செய்து ஆரம்பித்தோம். இது முழுவதும் லாப நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கவில்லை இது எங்கள் சமூகத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆழமாக நம்புகின்றோம். நன்றி❤️