இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

திங்கள், 6 ஜூன், 2022

Gili Kili Kizhi-கிலி கிளி கிழி- By Rajesh Kumar

  • Genre: Horror Books,Fantasy
  • Total pages: 70
  • PDF Size: 03 Mb


Description

Gili Kili Kizhi is a Tamil horror novel written in the genre of horror. This interesting story was written by Rajesh Kumar, one of Tamil literature's most prolific writers. You've come to the right place if you're seeking for this book. I've brought a free PDF copy of this book with me, and I'm going to share it with you. Asia-Pacific Holdings Private Limited published this book in 2017. There are 70 pages in total in this book. If you're intrigued, get started reading online right away.

Gili Kili Kizhi-கிலி கிளி கிழி- By Rajesh Kumar

தொடர்பில் இருங்கள்

📧 tamilfreebooks@gmail.com

எங்களைப் பற்றி

நீங்கள் tamilfreebooks.com ஐ நாங்கள் மூன்று நண்பர்களுடன் இணைந்து ஆரம்பித்தோம். இது எங்களின் ஆர்வத்தின் காரணமாக சிறிய அளவு முயற்சி செய்து ஆரம்பித்தோம். இது முழுவதும் லாப நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கவில்லை இது எங்கள் சமூகத்திற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆழமாக நம்புகின்றோம். நன்றி❤️